Actievoorwaarden “Ontvang tot 150,- korting instore op geselecteerde Samsung Soundbars bij aankoop van een Samsung Neo QLED televisie’’

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 De actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Ontvang tot 150,- korting instore op geselecteerde Samsung Soundbars bij aankoop van een Samsung Neo QLED televisie’’: 'Actie', die wordt georganiseerd door BCC Elektrospeciaalzaken B.V. gevestigd te Schiphol-Rijk, Bellsingel 61, 1119 NT, hierna te noemen: 'BCC'.

1.1.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2. De actie

2.1 Specificatie actie

2.1.1 De actie vangt aan op maandag 7 juni 00:01 uur en eindigt op zondag 11 juli 23.59 uur in een BCC filiaal, hierna te noemen: 'actieperiode’. Deelname na zondag 11 juli is niet meer mogelijk.

2.1.2 Door deel te nemen aan deze actie ontvangt de deelnemer een Samsung Credit Card met korting instore tot €150,- op geselecteerde Samsung Soundbars. Hierna te noemen: 'prijs'.

2.1.3 Deze actie is uitsluitend geldig in een BCC filiaal en binnen Nederland.

2.1.4 De korting op de geselecteerde soundbars is geldig tot 30 dagen (één maand) na aanschaf van een Neo QLED televisie in de actieperiode. Verzilvering van prijs kan uiterlijk tot en met dinsdag 10 augustus 23.59 uur.

2.1.5 Korting alleen in te wisselen in een BCC filiaal of via de BCC chat functie op bcc.nl.

2.1.6 Deelnemende Samsung televisies:

2.1.7 Geselecteerde soundbars met korting:

2.1.8 Na aanschaf van een deelnemende televisies in een BCC filiaal krijgt de deelnemer een Samsung Credit Card. Op vertoon van de kassabon op een geselecteerde Neo QLED televisie in de actieperiode wordt bij aanschaf van een geselecteerde soundbar in een BCC filiaal en via de chatfunctie op bcc.nl de korting toegepast. De BCC medewerker zal de korting verwerken in het systeem.

 

2.2 Deelname

2.2.1 De actie is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen van 16 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. De leeftijd moet op verzoek van BCC kunnen worden bewezen.

2.2.2 Aan deelname aan de actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd.

2.2.3 De korting op de soundbar is alleen geldig na aanschaf van een Neo QLED televisie binnen de gestelde actieperiode. De korting wordt alleen verschaft vertoon van de kassabon voor de aankoop van een Neo QLED televisie.

2.2.4 Iedere deelnemer komt slechts eenmaal in aanmerking voor het ontvangen van de prijs (een korting instore tot €150,- om te besteden aan een geselecteerde Samsung soundbar), mits de deelnemer een geselecteerde Neo QLED televisie heeft aangeschaft binnen de gestelde actieperiode in een BCC filiaal.

2.2.5 De prijs is niet inwisselbaar voor geld en over de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 

3. Prijs

3.1.1 De prijs is niet overdraagbaar aan anderen of in te wisselen voor contanten.

3.1.2 De prijs omvat uitdrukkelijk geen vergoeding van eventuele bijkomende kosten.

3.1.3 Deelnemers dienen in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of identiteitskaart).

3.1.4 Bij retour van de prijs krijgt de deelnemer het originele aankoopbedrag van de prijs, waarbij de korting in mindering is gebracht. De deelnemer kan hierna geen aanspraak meer maken op een korting.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Aansprakelijkheid BCC

4.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.

4.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

4.1.3 BCC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen. Zij kan ook niet verantwoordelijk zijn voor, onder andere:
• enig technisch mankement;
• mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.).

4.1.4 De prijs omvat uitdrukkelijk geen vergoeding van eventuele bijkomende kosten.

4.1.5 BCC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door BCC openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan BCC worden tegengeworpen noch enige verplichting voor BCC doen ontstaan.

4.1.6 De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen.

 

5. Slotbepalingen

5.1 Voorbehoud

5.1.1 BCC behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te beperken en/of te beëindigen;
c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, indien dat naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht. Eventuele wijzigingen worden in voorkomende gevallen kenbaar gemaakt in een aangepaste versie van deze actievoorwaarden.

5.1.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BCC.

5.2 Vragen en klachten

5.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan BCC hoofdkantoor via e-mailadres CE.IT.TEL@bcc.nl.

5.2.2 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.