Klantenservice

Gegevens overzetten bij overlijden

Is een dierbare overleden? Gecondoleerd met dit verlies. Als nabestaande is er dan veel om te regelen. Indien in de nalatenschap producten aanwezig zijn waarop garantie of een Service Plus Polis van toepassing is kan dit worden overgedragen naar een erfgenaam.


Om dit voor je te verwerken vragen wij je een e-mail te sturen naar privacy@bcc.nl. In de email vermeld je de gegevens van de erfgenaam op wiens naam het product komt te staan en in de bijlage voeg je de akte van overlijden toe. Zodra wij de gegevens hebben verwerkt sturen wij je nog een bevestiging.


Chat open