Klantenservice

Hoe gaat BCC om met mijn privacy?

Privacy verklaring BCC

Om je optimaal van dienst te zijn, verwerkt BCC Elektro-speciaalzaken B.V. (kortweg BCC) jouw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren je ook over je rechten hierin. In deze Privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BCC. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacyreglement. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens uit onze administratie.

We geven antwoord op de volgende vragen:

 1. Van wie verwerkt BCC persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 3. Waarom verwerkt BCC persoonsgegevens?
 4. Verwerkt BCC ook bijzondere persoonsgegevens?
 5. Maakt BCC gebruik van profilering?
 6. Hoe gaat BCC met mijn persoonsgegevens om?
 7. Welke regels gelden voor BCC bij de verwerking van persoonsgegevens?
 8. Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking van mijn gegevens?
 9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
 10. Kan BCC dit document wijzigen?

Van wie verwerkt BCC persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
BCC Elektro-speciaalzaken B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

BTW nummer 806471670B01
KvK nummer 33.156.765

Waarom verwerkt BCC persoonsgegevens?
BCC verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en BCC. Dat is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorgen en afhalen
 • Retouren
 • Reparatie Services (aanvullende diensten bij aanschaf producten zoals installatieservice)
 • Garantie
 • Contact met onze klantenservice
 • BCC Zakelijk

Wij vinden het belangrijk dat we je persoonlijke service verlenen. Dat is in jouw en ons belang. Daarvoor gebruiken we je gegevens voor bijvoorbeeld:

 • Gebruikersreviews
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Het verbeteren van het gebruiksgemak van de website
 • Contact met onze klantenservice
 • Telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
 • Persoonlijk advies
 • Social media
 • Fraudepreventie
 • Camerabeveiliging voor bescherming van jouw en onze eigendommen

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Een gerechtelijk bevel of vonnis
 • Een vermoeden van fraude
 • Administratiegegevens (factuur-, betaal- en bestelgegevens) voor de Belastingdienst

En soms heb je ons toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

 • Abonneren op de nieuwsbrief en/of relevante e-mails
 • Bezoek aan Mijn BCC
 • Deelname aan het testpanel via de Facebook pagina van BCC
 • Deelname aan een winactie via de Facebook pagina van BCC

Verwerkt BCC ook bijzondere persoonsgegevens?
Voor het bewaken van jouw en onze eigendommen en veiligheid gebruiken we videocamera’s in de winkel.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bcc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Maakt BCC gebruik van profilering?
Wij maken gebruik van profilering voor direct marketing. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in bepaalde (interesse)categorieën. Voor profilering worden in theorie alle soorten relevante gegevens gebruikt die we van je ontvangen over aankopen en klik- en zoekgedrag.

Door gegevens te analyseren, kunnen we (interesse-)categorieën aan je profiel toevoegen. Zo zorgt profilering ervoor dat zowel de content van onze websites, e-mails en onze aanbiedingen en online advertenties beter bij jouw interesses aansluiten. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van direct marketing. Zie hiervoor het onderdeel “Recht van bezwaar (waaronder Direct Marketing)” onder “Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”. Als je bezwaar maakt, sluiten we je in het vervolg uit van direct marketing.

Hoe gaat BCC met mijn persoonsgegevens om?

BCC respecteert en beschermt jouw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

 1. We gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om.
 2. We verwerken niet meer gegevens dan nodig.
 3. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van je gegevens.

Binnen BCC kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen je persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan je te leveren. Denk aan bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners, en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacyvoorwaarden en geheimhouding garanderen. Je persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder. Er zullen niet meer persoonsgegevens gebruikt worden dan strikt noodzakelijk is.

Wanneer je gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt BCC je persoonsgegevens. Of we gebruiken je gegevens anoniem. Dan weten we niet meer dat de gegevens van jou zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 • Opgenomen telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden verwijderen we na 2 weken.
 • Camerabeelden verwijderen we na 4 weken. Tenzij we een incident vastleggen. Dan bewaren we de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Dit is verplicht door de Belastingdienst.
 • Gegevens voor fraudepreventie verwijderen we 7 jaar na je laatste activiteit. Met ‘laatste activiteit’ bedoelen we de laatste wijziging op je gegevens, zoals het aanpassen van je adres of een aankoop.

Onze website bevat links naar websites van Facebook/Messenger, Twitter, Instagram en YouTube. Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website en wij raden je aan het privacybeleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

Welke regels gelden voor BCC bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is BCC onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Telecommunicatiewet

Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking van mijn gegevens?
Je kunt gebruik maken van de rechten die hieronder zijn opgenomen.

Bij ieder verzoek die je indient, zullen we moeten vaststellen of jij bent die je zegt dat je bent. Dit doen we door de gegevens die je in het verzoek meestuurt, te vergelijken met de gegevens die we over je hebben opgeslagen. Stuur dus gegevens zoals NAW, e-mailadres, klantnummer of factuurnummer mee met je verzoek. Kunnen we je niet vinden in ons klantenbestand, dan kunnen we je verzoek niet uitvoeren. Dit zullen we je dan laten weten.

Je kunt je verzoek indienen via privacy@bcc.nl of schriftelijk:

BCC Elektro-speciaalzaken B.V.
T.a.v. BCC Customer Care
Postbus 75513
1118 ZN Schiphol

We zullen je verzoek binnen 30 dagen afhandelen.

Recht op inzage:
Je hebt het recht op inzage in je gegevens. Hierbij zijn we verplicht om aan te geven welke gegevens we verwerken, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoe lang de gegevens worden verwerkt en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van jezelf afkomstig zijn). Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in je eigen gegevens.

Heb je een Mijn BCC account? Dan kun je een groot deel van de je gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kun je via Mijn BCC ook op ieder moment je Mijn BCC account verwijderen.

Recht op rectificatie:
Je kunt ons vragen je gegevens direct te laten rectificeren als deze gegevens niet correct zijn. Je hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring te sturen aan BCC. Als BCC je gegevens heeft gedeeld met andere partijen, dan zullen we alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen om jouw gegevens ook te rectificeren.

In je Mijn BCC account kun je veel gegevens zelf wijzigen.

Recht op verwijdering:
Op verzoek zijn we verplicht je gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Als BCC je gegevens heeft gedeeld met andere partijen, dan zullen we alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen om jouw gegevens ook te verwijderen.

In sommige gevallen kunnen of mogen we niet alle gegevens verwijderen. Dat is in de volgende gevallen:

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de wettelijke plicht van de Belastingdienst om een administratie te voeren.
 • Het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims, bijvoorbeeld op basis van je garantie.
 • Noodzakelijke gegevens in het kader van anti-fraudeonderzoek.

Intrekken toestemming:
Als de verwerking van gegevens is gebaseerd op toestemming, zoals bij het abonneren op een nieuwsbrief, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je je toestemming hebt ingetrokken, zal BCC de verwerking voor dat doeleinde staken.

Bij een abonnement op een nieuwsbrief kun je gebruik maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Wanneer je daarvan gebruik maakt, zullen we je geen nieuwsbrieven meer sturen.

Recht van bezwaar (waaronder direct marketing):
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, bijvoorbeeld als je gegevens voor direct marketing worden verwerkt. Na je bezwaar worden je gegevens niet meer voor direct marketing verwerkt.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht je een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door BCC, dan kun je:

 • Een e-mail sturen naar privacy@bcc.nl
 • Bellen met BCC Klantenservice op 020 334 88 88
 • Het contactformulier op de website invullen

Komen we er samen niet uit, dan kun je een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met de vraag te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Je kunt ook een procedure starten bij de rechtbank.

Kan BCC dit document wijzigen?
Ja, dit privacyreglement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de Privacy Verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy Verklaring kun je steeds terugvinden op de website.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2021.

Chat open